Kurt Moens maakt razendsnel politieke promotie

Door Kurt Moens op 19 november 2018

In de moeilijke periode van de Volksunie was Riemenaar Kurt Moens (50) een van de stichtende leden van N-VA Evergem en vanaf 2006 was hij in zijn gemeente de enige mandataris van die toenmalige nieuwe partij. Amper twaalf jaar later is hij eerste gedeputeerde van de provincie

Moens komt uit een arbeidersgezin. “Mijn ouders waren niet actief met politiek bezig, maar onder invloed van onder meer Georges Mees werd ik Vlaams nationalist”, zegt Kurt. “Die pastoor van mijn parochie Rieme, waar ik huwde en mijn drie kinderen werden gedoopt, was een echte flamingant. Bovendien had de Evergemse deelgemeente Ertvelde met wijlen Paul Van Grembergen als boegbeeld een Vlaams nationalistische traditie. In 2006 nam ik op een kartellijst CD&V-N-VA deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was puur uit idealisme. In Evergem was van N-VA nauwelijks sprake, maar ik had niets te verliezen en werd zelfs OCMW-raadslid. Zes jaar later ging N-VA apart naar de kiezer. Van op de vijfde plek haalde ik 862 voorkeurstemmen. Dat was op drie na het beste resultaat en volstond om OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken te worden. Als lijstrekker van N-VA voor de provincieraadsverkiezingen haalde ik ook een zitje in de provincieraad”, zegt Moens.

Godsdienstleraar

Dankzij 1.182 voorkeurstemmen kon hij in 2018 zijn schepenmandaat verlengen in Evergem. Daar was hij de voorbije zes jaar de motor om samen met Maldegem en Nevele het Zorgbedrijf Meetjesland op te richten. “Daarmee is fel bespaard in de uitgaven voor onze drie OCMW-woon-zorgcentra. Met het vrijgekomen geld zijn al een seniorenconsulent en inclusieambtenaar en nog dit jaar ook een integratiecoach aangesteld. Om voeling met Evergem en zijn burgers te behouden, blijf ik gemeenteraadslid. Ik was deeltijds godsdienstleraar aan Sint-Laurens in Zelzate, maar met die job moet kappen. Het contact met de jongeren zal ik missen”, vervolgt Kurt.

Hoewel zijn partij al in 2012 de grootste was in de provincieraad werd door CD&V, Open VLD en SP.A een coalitie gevormd zonder N-VA. “Bij de jongste provincieraadsverkiezingen ging N-VA 4 procent achteruit, maar we bleven de grootste partij. Met CD&V en Groen vormen we een alternatieve coalitie. Vermits N-VA met acht zetels de grootste partij is, mochten we de eerste en nog een andere gedeputeerde leveren. Omdat Oost-Vlaanderen nog geen opvolger heeft voor gouverneur Jan Briers, ken ik mijn rechtstreekse baas nog niet. De samenstelling van de Deputatie met Groen erbij is al een trendbreuk. Bovendien hebben we in plaats van zes nog slechts vier gedeputeerden en is het aantal provincieraadsleden gehalveerd. Ik zal me opnieuw moeten inwerken. Het betrekken van de burgers bij beslissingen en fietssnelwegen staan voor mij alvast hoog op de agenda.

 

Bron: Het nieuwblad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is