N-VA grijpt macht in provinciaal onderwijs

Door Kurt Moens op 4 december 2018

Excelleren en aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Dat is de prioriteit van de N-VA, nu ze effectief de lijnen kan uitzetten in een onderwijsnet.

l’Er mag geëxcelleerd worden’, ‘de lat moet zo hoog mogelijk gelegd worden’, ‘binnen de schoolcultuur wordt gestreefd (...) naar ambitie, inzet, discipline en respect’, en zo zijn er nog vele passages die een duidelijke N-VA-stempel dragen in het luik Onderwijs van het gisteren voor­gestelde bestuursakkoord van het Antwerpse provinciebestuur. Voor het eerst gaat de post van gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs naar de N-VA. Daar zit een duidelijke strategie achter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever kondigde bij de start van dit schooljaar al aan dat hij graag de nieuwe minister van Onderwijs zou leveren. De partij wil ook van de kwaliteit van ons onderwijs een verkiezings­thema maken richting mei 2019. Maar ondertussen wordt er niet stilgezeten: de N-VA heeft - haast onopgemerkt - greep gekregen op een eigen onderwijsnet. Niet alleen in Antwerpen nemen de Vlaams-nationalisten het bestuur van het provinciaal onderwijs op zich, het gebeurt in alle provincies waar ze in de meerderheid zitten. Dat vernam De Standaard. Alleen West-Vlaanderen valt er­buiten.

Menselijk kapitaal

’Dat is een bewuste keuze’, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), die in Antwerpen onderwijs voor zijn rekening neemt. ‘Onderwijs is erg belangrijk voor onze partij. Het is een essentiële schakel in onze visie op burgerschap, identiteit en integratie.’

Het provinciaal onderwijs is een relatief kleine speler in het Vlaamse onderwijslandschap, maar telt wel een aantal grote nijverheidsscholen. Dat maakt het interessant om mee aan de slag te gaan, merkt Kurt Moens (N-VA) op. Hij is de gedeputeerde voor Onderwijs in Oost-Vlaanderen. ‘We zullen ons onder meer richten op knelpuntberoepen.’ Zijn collega uit Vlaams­-Brabant, Bart Nevens (N-VA), merkt nog op hoe ‘een sterk onderwijs meer kansen biedt op de arbeidsmarkt’. In Limburg, waar Bert Lambrechts (N-VA) de verantwoordelijkheid krijgt, ligt dat niet anders.

Een opvallende passage in het Antwerpse bestuursakkoord, dat als inspiratie dient voor de provincies waar nog niet alles op papier staat, legt de nadruk op meer aandacht voor ‘menselijk kapitaal’. Het les­geven primeert, niet de bijkomstigheden die al eens veel tijd durven te vragen. ‘We hebben mensen en middelen in mindere mate nodig in bovenschools management. Wel in de klas en in de school: daar zijn de leerlingen, daar gebeurt het’, valt er te lezen. Die verzuchting komt vaak terug in het huidige onderwijs.

Leerkrachten die voor een klas staan met veel etnisch-culturele diversiteit of uiteenlopende zorgnoden zouden meer ondersteuning mogen verwachten.

Geen nivellering

Het Antwerpse provinciebestuur waarschuwt nog dat ‘gelijke kansen’ geen synoniem mag zijn van ‘gelijke uitkomsten’. Het verzet tegen een brede eerste graad valt daarin te kaderen. ‘We willen niet nivelleren’, merkt Lemmens op.

In mei brak Inga Verhaert, de toenmalige Antwerpse SP.A-gedeputeerde voor onderwijs, nog een lans voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod. Dat idee is nu van tafel. In een apart hoofdstukje ‘neutraliteit’ staat dat jongeren met een niet-Vlaamse achtergrond niet ‘positief’ kunnen integreren ‘door net verschillen te cultiveren’. Het handhaven van het verbod op politieke, filosofische en religieuze symbolen is in dat opzicht vanzelfsprekend, klinkt het.

Bij de maximumfactuur in het lager onderwijs wordt een vraagteken geplaatst. Op voorhand weten hoeveel een schooljaar zal kosten en inspanningen doen om die kostprijs zo laag mogelijk te houden, is verdienstelijk. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van buitenschoolse educatieve activiteiten.

De N-VA ziet de provincies liever verdwijnen, maar trekt toch voluit de kaart van bestuursdeelname. Dat wringt niet, blijkt uit onze rondvraag. Als de provincies er dan toch zijn, kunnen ze maar beter goed bestuurd worden. En de bestuurs­akkoorden zouden besparingen en efficiëntie moeten ademen.

 

Bron: De Standaard

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is