Nieuwe publicatie: Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2019

Door Kurt Moens op 19 juni 2019, over deze onderwerpen: Economie

Op dinsdag 18 juni werd in de nieuwe bibliotheek Utopia in Aalst de eenentwintigste editie van de Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld.

"De sociaal-economische situatieschets bestaat zoals steeds uit twee delen. Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in de provincie. Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij in negen hoofdstukken de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven", aldus gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie

Dit jaar bevat deel 1 drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de verwevenheid van industrie en diensten geanalyseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de slimme specialisatiestrategie van de Provincie. Hoofdstuk 2 bekijkt sociaal ondernemerschap in onze provincie. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht waar de Oost-Vlaming werkt en welke regio’s kunnen worden afgebakend voor het realiseren van een sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid.

Zo laten we dr. Geert Vandenbroucke, voorzitter van Orsi Academy, aan het woord in het hoofdstuk over slimme specialisatie. Kaat Peeters is als ‘Social Impact Manager’ bij Konekt dan weer de geschikte persoon om het sociaal ondernemerschap in onze provincie toe te lichten. Tot slot duidt Fons Leroy, uittredend administrateur-generaal van de VDAB, het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen.

De tabellen in deel 2 zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn.

Enkele conclusies

  • De helft van de bruto toegevoegde waarde in Oost-Vlaanderen wordt voortgebracht door de industrie en de verweven diensten.
  • Het aantal falingen daalde in 2018 met meer dan een vijfde tegenover het jaar voordien.
  • De provincie telt voor het eerst meer dan 1,5 miljoen inwoners, een toename met 145 000 (3x een gemeente zoals Beveren) in zowat 20 jaar tijd.
  • Acht gemeenten tellen meer dan 10 000 werknemers op hun grondgebied. Van groot naar klein zijn dat Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Dendermonde, Oudenaarde en Deinze.
  • Grootste werkgever in onze provincie zijn de bedrijfsgerichte diensten, met 107 000 actieven of 17% van het totaal; van dichtbij gevolgd door de gezondheidszorg (93 000 actieven, 15% van het totaal). Samen zijn deze sectoren goed voor een op de drie jobs in Oost-Vlaanderen.
  • Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 14% van het provinciale totaal.
  • UGent en de 4 hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen 72 000 studenten.
  • De maritieme trafiek in de North Sea Port steeg tot 70,4 miljoen ton (2018), een toename met 6%. In de Waaslandhaven groeide de trafiek met 57%, tot 108 miljoen ton (2017), een absoluut record. Beide havens samen zorgen voor een zevende van de Oost-Vlaamse werkgelegenheid.

De publicatie (80 blz) is gratis en kan besteld worden via tel. 09 267 86 84, economie [at] oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is