Subsidiereglement voor evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio

Door Kurt Moens op 21 juni 2019, over deze onderwerpen: Economie

Het economisch beleid van de Provincie heeft altijd al veel aandacht gehad voor de samenwerking met het sociaal-economisch middenveld. Zowel werkgevers- en werknemersorganisaties als economische samenwerkingsverbanden en -platformen zijn partners in het beleid.

Met een nieuw subsidiereglement ondersteunt de Provincie de organisatie en promotie van evenementen die bijdagen aan het imago van de Provincie als economische topregio. Hierdoor wordt de samenwerking met het sociaal-economisch middenveld structureel verankerd in het beleid. 

Evenementen die het ondernemerschap promoten; de sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen; de klimaat-innovatieve economie stimuleren en het economisch clusterbeleid van de Provincie mee vorm geven, komen hiervoor in aanmerking.

Het nieuw reglement geeft een toelage aan evenementen:

  • die een meerwaarde hebben voor het provinciaal economisch beleid
  • die een innovatief en/of vernieuwend karakter hebben
  • die een provinciale uitstraling hebben.

De maximumsubsidie bedraagt 5 000 EUR.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie“Met dit reglement ondersteunen we de Oost-Vlaamse sociaal-economische middenveldorganisaties die via evenementen het provinciaal economisch beleid mee vorm en uitstraling geven en die de Provincie als economische topregio op de kaart zetten.”

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via economie [at] oost-vlaanderen.be en moet ten minste twee maanden voor het evenement plaatsvindt, ingediend worden.

Reglementen en aanvraagformulier zijn te raadplegen via de webpagina.

Voor informatie op maat, neem contact op met team Economie Provincie Oost-Vlaanderen, tel. 09 267 86 89 of via economie [at] oost-vlaanderen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is