Onderwijs en vorming

Het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs kenmerkt zich door de aanwezigheid van verscheidene onderwijsvormen: het buitengewoon onderwijs, het technisch en beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. We dragen in de inrichting van onderwijs de drie pijlers van een waarde-gedreven organisatie hoog in het vaandel: bestuiven, innovatie en excelleren.

We schuiven hiervoor vier ambities naar voren:

  • Leerlingen, studenten, cursisten, leerkrachten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen;
  • Een warme organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt;
  • Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties;
  • Pionier zijn op vlak van innovatie en duurzaamheid.

 

Onderwijs van de toekomst

Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Onze scholen en centra zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. Daartoe geven we verdere uitvoering aan of sturen we de Masterplannen Infrastructuur bij. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving. We bereiden leerlingen voor op de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs. Hetzelfde doen we met volwassenen die een tweede kans grijpen om een diploma secundair of hoger onderwijs te behalen.

Een school moet een veilige haven zijn waar kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen tot geëmancipeerde volwassenen die ongeremd hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Het onderwijs speelt daarom een sleutelrol in een positieve integratie van jongeren en biedt de garantie op een neutrale leeromgeving.

Ten slotte zetten we het Oost-Vlaamse provinciaal onderwijs verder op de kaart. We werken een visie uit waarin we spreken over twee hoofdafdelingen: de zachte en de nijverheid. De hoofdafdelingen zijn een bundeling van verwante opleidingen. We stappen ook af van de omslachtige benaming van de onderwijsinstellingen en trekken resoluut de kaart van campussen. 

 

Ambitieus onderwijs met expertise

De verdere uitbouw van het arbeidsmarktgericht onderwijs in specifieke investeringsintensieve studierichtingen en opleidingen horen tot onze kerntaken. Dit engagement moet het voortbestaan van die arbeidsmarktgerichte studierichtingen en opleidingen garanderen en moet het rendement van het onderwijs bevorderen. We vestigen de aandacht op investeringen die de verdere uitbouw verzekeren van onder meer het technisch en beroeps secundair onderwijs, de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de IT-ondersteuning.

We onderscheiden ons als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen waar we het verschil kunnen maken. Dit doen we alleen binnen TSO, BSO en BuSO. ASO bieden we niet aan. We streven ernaar om coherente opleidingen aan te bieden, waarbij de richtingen uit de eerste graad aansluiten op die in de tweede en derde graad.

In het PCVO willen we het huidige aanbod van opleidingen houden en geven we voorrang aan opleidingen afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt.

 

Professionalisering 

Het onderwijzend personeel speelt een belangrijke rol in het bereiken van eindtermen en ontwikkelingsdoelen en in het leerproces dat daartoe leidt. Naast een kwalitatief hoogstaande lerarenopleiding is een samenhangend proces van permanente professionalisering nodig om de medewerkers continu handvaten aan te reiken. We blijven verder inzetten op die professionalisering om op die manier kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen.

 

Flankerend Onderwijsbeleid

Het flankerend onderwijs focust op kerntaken waarbij het een onderscheidende rol kan spelen voor tal van partners uit de bedrijfswereld en overheden. We schuiven hierbij drie doelstellingen naar voren:

  • Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
  • Optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Versterken van de onderwijsontwikkeling

 

Betaalbaar onderwijs

Het provinciaal onderwijs staat gelijk aan betaalbaar onderwijs en dat willen we zo houden. We blijven inzetten op de kostenbeheersing van de scholen zonder in te boeten aan kwaliteitsvol onderwijs.

Voor het personeelsbestand van het provinciaal onderwijs zetten we maximaal in op aanwerven van gesubsidieerd personeel. 

We bereiden ons voor op de aankomende fiscale maatregel die toestaat bedrijven mee te laten investeren in de verdere technische, didactische uitrusting. Daarbij engageren we ons ertoe dat voor elke euro die bedrijven investeren, we zelf een euro toevoegen. 

 

PAULO

Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds de lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten.

Om de onderwijskwaliteit van PAULO te garanderen, blijven we investeren in de verscheidene opleidingen. We focussen hierbij op de vier belangrijkste uitdagingen voor de opleiding:

verdere digitalisering (inclusief de PAULO-centrale)
meer geïntegreerde werking met de verdere uitbouw van multidisciplinaire cultuur en inzet van ondersteuning,
geleidelijke gelijkschakeling van de vergoeding van de docenten en inzet van voldoende lesgevers om de onderwijskwaliteit te waarborgen en
uitvoering geven aan het Masterplan met hoofdzakelijk een nieuwbouw en aanvullende faciliteiten

We focussen met PAULO op de veiligheidsopleidingen. Voor de Bestuursopleidingen onderzoeken we de integratie bij het PCVO.

Nieuws over dit onderwerp

Provinciaal onderwijs krijgt nieuw gezicht met 3 sterke namen

Met de start van het nieuwe schooljaar, maakt ook het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen een nieuwe start. In de loop van dit schooljaar krijgen alle scholen immers een nieuwe naam: Kiempunt …

18 nieuwe klassen voor leerlingen en cursisten provinciale scholen campus Henleykaai Gent

Vandaag, maandag 2 september 2019, opent de nieuwe klassenvleugel van de provinciale scholen, campus Henleykaai in Gent.  Eind 2017 startte het provinciebestuur met de bouw van een nieuwe bijna …

Eerste Vlaamse brandweerkadetten studeren af aan Oost-Vlaamse Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokalen Overheden

Op vrijdag 14 juni vond in Vlaanderen de 1ste brevetuitreiking plaats voor brandweerkadet. Het is de Oost-Vlaamse Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokalen Overheden, kortweg PAULO, …